Bygginformation HUS 39Avgränsning norra delen av galleriagången under vecka 40

Entreprenören kommer att under vecka 40 avgränsa den norra delen av galleriagången med en temporär vägg samt byta låscylindrar på två dörrar så att endast byggarbetarna har tillträde.

Var vänlig se planritning över de delar som påverkas.

Planritning avstängningar Plan 4-5