Bild på översiktsplan helgarbete vecka 47

Mindre område i galleriagången tillfälligt avspärrat

Ett område, se markerad vägg på ritning ovan, kommer tillfälligt att spärras av under helgen. Arbetet sker mellan hisshall B och C  då det ska rivas ett parti samt monteras ett nytt. Rivningen kommer smygstarta under fredagen 25/11 sen eftermiddag/kväll och fortsätter över helgen. Arbetet beräknas vara klart senast söndag 27/11. Klicka på bilden ovan för att hämta hem översiktsplan som pdf.

Vänligen

Wästbygg