Renovering av hiss A1 och hiss B1 sker i omvänd ordning

P.g.a. rådande världsläge har leverans av aggregat till fläkthus A försenats, därför behöver hissrenoveringarna läggas om. Hiss A1 och hiss B1 byter plats i planeringen och det betyder att Hiss B1 är avstängd fr.o.m. nu fram till sista september.

  • Hiss A1 renoveras 3/10-28/10
  • Hiss B1 renoveras 5/9-30/9

 

 

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92