Tidplan och information tom. vecka 17

Wästbyggs arbete med  ombyggnationen av hotellet AC Marriott fortskrider.

Arbetet med fläktrummet i hus A kommer att fortsätta fr.om torsdag 21 april då de de gamla fläktaggregaten ska bytas till nya. Under tiden arbete med byte av aggregat sker kommer provisoriska fläktar hålla ventilationen igång till hyresgästers lokaler. Detta arbete kommer att ske fr.om torsdag 21 april och 12 veckor framåt.

Tidplan fläktarbete Hus A

Hissar i samtliga hisshallar kommer att renoveras med start i april. Tidplan för dessa arbeten kan du ladda ned här.

 

Här kommer information för kommande 3 veckors arbeten:

Vecka 15

 • Mellanväggar byggs i hus E och F samt undertak i hus D och E.
 • Spackel och-målningsarbeten i hus D.
 • Plattsättning hus D.
 • Installationer i Hus D, E och F.
 • Rivningsarbeten, håltagning och bilning på plan 4 & 5.
 • Håltagning i garage på plan 5.
 • Förberedande rivningsarbeten för arbeten i fläktrum Hus A,B och C.

Vecka 16

 • Mellanväggar Hus E och F byggs samt undertak i hus D och E
 • Spackel och-målningsarbeten fortsätter i hus D.
 • Plattsättning hus D.
 • Installationer i Hus D, E och F.
 • Flytspackel i hus E.
 • Rivningsarbeten, håltagning och bilning på plan 4 & 5.
 • Håltagning i garaget på plan 5
 • Förberedande rivningsarbeten för arbeten i fläktrum Hus A,B och C.

Vecka 17

 • Mellanväggar Hus F byggs samt undertak i hus E
 • Spackel och-målningsarbeten i hus D och E.
 • Plattsättning hus D.
 • Installationer i Hus D, E och F.
 • Flytspackel i Hus E.
 • Rivningsarbeten, håltagning och bilning på plan 4 & 5.
 • Håltagning i garaget på plan 5.
 • Förberedande rivningsarbeten för arbeten i fläktrum Hus A,B och C.

 

 

 

Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, Arbetsledare: 0734672301

Max, Platschef: 0790632005

 

Långsiktig övergripande tidplan

Se även den övergripande långsiktiga tidplanen här


Tillgång till kontorsplatser samt konferenslokaler i HUS 35

Blir ni störda under vissa perioder har vi sett till att det finns en lokal tillgänglig i HUS 35, Torshamnsgatan 35. I lokalen finns bla. kontorsplatser samt två olika konferensrum som du kan boka via Receptionen Nordic Forum. Läs om lokalen och om hur du bokar här..