Uppdatering arbeten med garagen

  • Vecka 31 – Del av gäst P-garage (intill huvudentrén) kommer att vara avspärrad för att göra plats för ny spillvattenledning i marken.
  • Vecka 32-33 – Montage av stål i ramp i Kallgarage. Avspärrningar kommer att vara kring lyft, stabilisering av stålelement och montage. Gäst P-garage kommer vara öppet för bilar vecka 32. Några mindre färdigställande-arbeten kommer även göras under vecka 32.
  • Vecka 32-34 – Garageporten ut från kallgaraget kommer vara avstängd under tre veckor med start från måndag 8/8 2022, trafikljus kommer finnas på plats för att styra trafiken med in/-utfart genom infartsporten. Körbanan kommer bli något smalare under stålmontaget, staket kommer stå längs sidorna på rampen för att skärma av.
  • Vecka 34 – Poolen kommer lyftas på plats och när dessa lyft görs (ca. 5-6 lyft) behöver rampen in till garaget vara avspärrad.

Detta inlägg uppdateras i takt med att vi får in mer information om exakta tider.

Viktigt:

Påminner återigen då väldigt många klampar rakt in på bygget, trots avspärrningar; För allas säkerhet är det jätteviktigt att obehöriga följer avspärrningarna och inte går in på byggarbetsplatsens område!

Lastkajerna:

Eftersom byggområdet längs med Torshamnsgatan är avetablerat kommer det vara mer aktivitet kring inhägnade området på baksidan vid lastkajerna.

  Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall: Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01 Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92


Långsiktig övergripande tidplan

Se även den övergripande långsiktiga tidplanen här


Tillgång till kontorsplatser samt konferenslokaler i HUS 35

Blir ni störda under vissa perioder har vi sett till att det finns en lokal tillgänglig i HUS 35, Torshamnsgatan 35. I lokalen finns bla. kontorsplatser samt två olika konferensrum som du kan boka via Receptionen Nordic Forum. Läs om lokalen och om hur du bokar här..