Omdragning av värmestammen kommer göras måndag 19 dec. Det innebär värmebortfall under några timmar i Hus A. Entreprenören, Forsmans VVS, kan behöva komma in i lokalerna hos hyresgästerna samma dag för att lufta stammarna.

Vänligen Wästbygg