På grund av arbete med omläggning av ström i sprinklercentralen behöver strömmen stängas av i själva sprinklercentralen torsdag 8:e juni mellan kl. 08.00 – 11.00. Brandvakter kommer att finnas på plats så länge som sprinklercentralen är strömlös.

Vid eventuella frågor kontakta Magnus Söderberg, ledande montör på Denckert 070-766 33 70

Vänligen Wästbygg