Snart börjar ombyggnationen inför Marriott

 

Revelop anlitar totalentreprenör. Ombyggnationen börjar snart!

Efter den här härliga sommaren är vi nu redo att fortsätta arbetet med ombyggnationen inför AC Hotels by Marriott flytt till Nordic Forum.

Status idag

Entreprenadavtalet är nu klart och vi är glada att vi har tecknat avtal med en välkänd totalentreprenör. Entreprenören är ett noterat bolag och innan de informerat marknaden om att de är anlitade kan vi inte presentera dem vid namn. Mer information kommer inom kort

Påverkan för dig som hyresgäst

Beräknad byggstart blir 2021-09-15 och vi kommer att återkomma med en tidsplan som i stora drag visar de olika byggmomenten och eventuella avstängningar i byggnaden. Vi kommer också cirka en vecka innan informera mer detaljerat inför vissa byggarbeten som kan upplevas störande för dig som hyresgäst.

Viss påverkan kommer att ske i och med att delar av ombyggnationen sker på bottenplan samt att vissa delar av byggnaden kommer att stängas av. Under perioder kommer vissa parkeringsplatser spärras av i samband med att rörgenomföringar i tak utförs. Alternativa platser kommer att erbjudas under en begränsad period. Mer information för de som berörs av en omflyttning kommer att bli kontaktade så snart tidsplanen är framtagen.

Alternativ arbetsplats med konferensmöjlighet

Vi håller nu på att iordningställa en lokal på Torshamnsgatan 35 som en alternativ arbetsplats för dem som stundtals upplever att ljud från ombyggnationen stör. Lokalen inreds med ett konferensrum för sex personer, 10 arbetsplatser varav 5 i separata kontorsrum, tillgång till wifi samt ett kök med matplatser. Tillträde till lokalen sker genom bricka och kod som tillhandahålls av receptionen.

Tillsammans med vår totalentreprenör kommer vi att göra vårt allra bästa för att minimera påverkan för dig som hyresgäst.