Tillfälligt avbrott av kylbärare som försörjer Trapphus A kommer att ske torsdag 1 september någonstans mellan kl. 06.30 – 09.30. Detta kan tillfälligt påverka hyresgästernas (i trapphus A) tillförsel av kyla till lokalerna.

 

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92