Ritning som beskriver var trapphusen och husdelarna ligger i Hus 39, NordicForum

Tillfälligt värmeavbrott som påverkar vissa hyresgäster Plan 4

I början av vecka 45 kommer några värmestammar till radiatorer dras om för att göra plats för andra installationer i huset på Plan 4. Wästbygg har tillsammans med entreprenören försökt i den största möjliga mån komprimera arbetet på så få dagar som möjligt för att inte påverka hyresgästerna i någon större utsträckning.

Måndag 7 november – Värme tappas ur, vissa hyresgäster påverkas

Omdragning av stammar vilket innebär att värmen kommer tappas ur i Trapphus A och Trapphus C. Alla hyresgäster kommer inte att påverkas då stammen inte går in till alla kontor. I Trapphus A kommer de hyresgäster intill Hiss A3 att påverkas och i Trapphus C är det hyresgäster intill Lasthiss C1 som kommer att påverkas. Det kommer inte vara någon värme på under natten mellan måndag till tisdag. Värmen släpps på igen tisdag 8 november.

Onsdag 9 november – Luftning av radiatorer hos hyresgäster

För att det ska bli bra cirkulation i värmen behöver alla radiatorer sedan att luftas. Forsmans VVS kommer att knacka på hos hyresgästerna och utföra detta arbete under onsdagen.

Tack för visad hänsyn!

Vänligen Wästbygg

 

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92