Ritning som beskriver var trapphusen och husdelarna ligger i Hus 39, NordicForum

Bygginformation HUS 39 t.o.m. vecka 13

Wästbyggs arbete med ombyggnationen av hotellet fortskrider som planerat. Viktigt att trafikanter följer trafikljuset, vid rött ljus får man alltså inte köra! Läs om våra nuvarande och kommande arbeten nedan.

Under följande veckor arbetar Wästbygg även med med besiktningsanmärkningar samt färdigställande arbeten i hotelldelen.

Strömavbrott 2-3 maj kl. 20:30-06:30 i HUS 39 samt garage

Det kommer att ske ett strömavbrott för hela byggnaden på Torshamnsgatan 39 för att kunna koppla in ställverken. Då det inte finns strömbackup i byggnaden kommer all ström att brytas helt. Det kommer alltså att vara helt strömlöst för hyresgästerna samt garaget mellan tisdag 2 maj kl. 20:30 – onsdag 3 maj kl. 6:30.

Arbeten i utrymmen utöver hotellrumsdelar:

Vecka 10

Plan 4–5  Galleriagången

Uppdaterad information 20 mars

Avspärrningen behöver ske i galleriagången, för allas säkerhet under arbetets gång, då Wästbygg behöver göra arbeten med undertaket.

Ritningen visar hur avspärrningen kommer att ske spärra av  med start v.12.

Etapp 1 och 2 är planerad under v.12. Etapp 3 och 4 är planerad under v.13

 • Under Etapp 1 kommer man enklast komma till Hisshall A och B via huvudentrén. Hisshall C nås via lastkajen.
 • Under Etapp 2 kommer man enklast komma till Hisshall B och C via lastkajen. Hisshall A nås via huvudentrén.
 • Under Etapp 3 kommer man enklast komma till Hisshall B och C via lastkajen. Hisshall A nås via huvudentrén.
 • Under Etapp 4 kommer man till samtliga hisshallarna via lastkajen.
 • Håltagning vid Hisshall A-C.
 • Plattsättning i 4A.
 • Spackling och målning i Hisshall A-C.

Plan 10 A-C

 • Håltagning.
 • Undertaksarbete i galleriagången med lift vid Hisshall B.
 • Spackling och målning i galleriagången med lift vid Hisshall B.
 • Bilningsarbete plan 4–9 Hisshall A-C.

Aktiviteter Pool Område

 • Smidesarbeten; gallerdurk/balk justering, samt ställ fötter på ventilationsaggregat teknikrum.
 • Ventilationsarbeten; Under pool, sida om pool, teknikrum, förrådsrum bastudel
 • Håltagning i bastudel samt pooldel. Hägerstenshåltagning.
 • Arbete med hissmontage trapphus G Stockholm Hiss 6 elteknik.
 • Arbete med hissinklädnad fasad, fasadinklädnad poolhus, bastudel, förbindelsegång, invändiga väggbeklädnader.
 • Arbete med diverse gjutningar, olika grovarbeten samt övriga arbeten.
 • Elarbeten i poolhus och bastudel.
 • Rörabeten i teknikrum, förrådsdel, avlopp samt duschar.
 • Tätskiktsarbeten av diverse ytor.
 • Ställningsbygge i pool.

Vecka 11

Fortsatt arbete i Galleriagången

 • Undertaksarbete i galleriagången med lift vid Hisshall B.
 • Spackling och målning i galleriagången med lift vid Hisshall B
 • Bilningsarbete plan 4–9, hisshall A-C
 • Glassbyte på fasaden med lift plan 5. OBS! Vägvakt kommer stå utanför in och utfart till varmgarage.
 • Väggsågning på plan 5.
 • Montering av granitskivor på fasaden.

Aktiviteter Poolområde

 • Ventilationsarbeten; under pool, sida om pool, teknikrum, förrådsrum och bastudel.
 • Håltagning bastudel samt pooldel.
 • Arbete med hissmontage trapphus G Stockholm Hiss 6 elteknik.
 • Arbete med hissinklädnad fasad, fasadinklädnad poolhus, bastudel, förbindelsegång, invändiga väggbeklädnader.
 • Arbete med diverse gjutningar, olika grovarbeten, övriga arbeten.
 • Elarbeten poolhus och bastudel.
 • Rörabeten i teknikrum, förrådsdel, avlopp duschar.
 • Tätskiktsarbeten diverse ytor.
 • Ställningsbygge i pool Abc-ställningar.
 • Undertak, montage.
 • Trapphus G, gjutningsarbeten.
 • Förberedande smidesarbeten för trapp montage.
 • Avväxling murfasad.

Vecka 12

Galleriagången

 • Fortsatt arbete med montering av granitskivor på fasad.
 • Byte av golvplattor i Galleriagången.

Aktiviteter i Poolområde

 • Ventilationsarbeten; under pool, sida om pool, teknikrum, förrådsrum bastudel.
 • Arbete med hissmontage trapphus G Stockholm Hiss 6 Elteknik.
 • Arbete med hissinklädnad fasad, fasadinklädnad poolhus, bastudel, förbindelsegång, invändiga väggbeklädnader.
 • Arbete med diverse gjutningar, olika grovarbeten mm.
 • Elarbeten poolhus, bastudel.
 • Rörabeten teknikrum, förrådsdel, avlopp och duschar.
 • Tätskiktsarbeten av diverse ytor.
 • Ställningsbygge i pool.
 • Fortsatt arbete med undertak.
 • Trapphus G, gjutningsarbeten.
 • Förberedande montagearbeten samt smidesarbeten för trapp montage.
 • Avväxling mur fasad.

Vecka 13

 • Byte av golvplattor i Galleriagången Plan 4.
 • Fläktrum, invändig målning (påbörjas vecka 10).

Conteiner

Under vecka 12-13 kommer det stå en container längs med fasaden.

Gäst- och parkeringshus

Garaget är öppet för allmänheten, det kan dock förekomma lokala avspärrningar under kortare perioder. Här hittar du information om garagearbeten samt avspärrningar av parkeringsplatser i kall- och varmgarage, läs mer här..

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Tommy Smedberg, platschef: 073 467 22 48

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92

Information ovan uppdaterad 2023-04-27


Ny utrymningsväg i Trapphus A, HUS 39

Den befintliga utrymningsvägen har rivits i Trapphus A, HUS 39 och ersatts med en ny utrymningsväg. Detta innebär att utrymningsvägen i trapphuset förlängs från Plan 4 ned till Plan 3. Se hänvisning utrymningsplan här..