Pågående och kommande garagearbeten

Denna sida berör alla pågående och planerade garagearbeten i garaget samt eventuella avspärrningar av parkeringsplatser.

Gäst-parkeringshus

Garaget är öppet för allmänheten. Det kan förekomma lokala avspärrningar kortare perioder men det ska inte påverka parkeringsplatserna.

Varmgarage

Arbeten med avloppskopplingar kommer ske i rampen och kräver tillfälliga avspärrningar, bilar kan passera växelvis. Vi återkommer med exakt datum och tid för detta arbete.

  • Parkeringsplatser 524, 525, 526 är avspärrade.
  • Parkeringsplatser som upphör helt: 522, 523.

Kallgarage

Mer aktivitet kring poolområdet och kallgaraget i och med leveranser till poolen, poolhus, landskap etc. Därav kommer det ibland vara ett körfält blockerat av lastbil för lossning av material. Bilar kommer dock alltid kunna passera växelvis. OBS. Viktigt att de inhägnade områdena hålls intakta och ej överträds av obehöriga.

Större område intill pool-område är avstängt och inplastat under en längre period för att förhindra dammspridning etc. Se vilka p-platser som berörs längre ned på sidan.

Avspärrningar parkeringsplatser kallgarage, Plan 3

Avstängningar enligt nedan. Bilar som står på aviserade platser måste flyttas! Håltagningar kommer ske med stora maskiner på plats. Avspärrning p-platser kallgarage

Klicka på bilden ovan eller ladda ned ritningen gällande avspärrning parkeringsplatser under en längre period här..

Parkeringsplatser som behöver spärras av under en längre period:

Parkman kontaktar de hyresgäster som berörs. Har du frågor kontakta gärna Parkman direkt uthyrning@parkingpartner.se

  • Avspärrade t.o.m.  28 februari 2023: 3020, 3030, 3031, 3032, 3052, 3053, 3054, 3055, 3083, 3093, 3094, 3095, 3144, 3154, 3155, 3156, 3176, 3177, 3178, 3188, 3115, 3125.
  • Avspärrade t.o.m. 31 mars 2023: 3004, 3005, 3006, 3006, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019

Parkeringsplatser som upphör helt: 3007, 3008, 3009, 3010.

Information uppdaterad 2023-01-30


Klicka här för aktuell ombyggnation..