Pågående och kommande garagearbeten

Denna sida berör alla pågående och planerade garagearbeten i garaget samt eventuella avspärrningar av parkeringsplatser.

Strömavbrott 2-3 maj kl. 20:30-06:30 i HUS 39 samt garage

Det kommer att ske ett strömavbrott för hela byggnaden på Torshamnsgatan 39 för att kunna koppla in ställverken. Då det inte finns strömbackup i byggnaden kommer all ström att brytas helt. Det kommer alltså att vara helt strömlöst för hyresgästerna samt garaget mellan tisdag 2 maj kl. 20:30 – onsdag 3 maj kl. 6:30.

Gäst-parkeringshus

Garaget är öppet för allmänheten. Det kan förekomma lokala avspärrningar kortare perioder men det ska inte påverka parkeringsplatserna.

Varmgarage

  • Parkeringsplatser 524, 525, 526 är avspärrade.
  • Parkeringsplatser som upphör helt: 522, 523.

Kallgarage

Mer aktivitet kring poolområdet och kallgaraget i och med leveranser till poolen, poolhus, landskap etc. Därav kommer det ibland vara ett körfält blockerat av lastbil för lossning av material. Bilar kommer dock alltid kunna passera växelvis. OBS. Viktigt att de inhägnade områdena hålls intakta och ej överträds av obehöriga.

Större område intill pool-område är avstängt och inplastat under en längre period för att förhindra dammspridning etc. Se vilka p-platser som berörs nedan.

Avspärrningar parkeringsplatser kallgarage, Plan 3

Avstängningar enligt nedan. Bilar som står på aviserade platser måste flyttas! Håltagningar sker på plats med stora maskiner!

Avspärrning kallgarage uppdaterad 20230320

Klicka på bilden ovan eller ladda ned ritningen gällande avspärrning parkeringsplatser här..

Parkeringsplatser som behöver spärras av under en längre period:

Parkman kontaktar de hyresgäster som berörs. Har du frågor kontakta gärna Parkman direkt uthyrning@parkman.nu

  • Avspärrade t.o.m.  21 maj 2023: 3020, 3030, 3031, 3032, 3052, 3053, 3054, 3055, 3083, 3093, 3094, 3095, 3144, 3154, 3155, 3156, 3176, 3177, 3178, 3188, 3115, 3125.
  • Avspärrade t.o.m. 21 maj 2023: 3004, 3005, 3006, 3006, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019

Parkeringsplatser som upphör helt: 3007, 3008, 3009, 3010.

Information uppdaterad 2023-04-27


Klicka här för aktuell ombyggnation..