Kommande garagearbeten

Gäst-parkeringshus

Garaget är åter öppet för allmänheten att använda. Det kan förekomma lokala avspärrningar kortare perioder men det ska inte påverka parkeringsplatserna.

Kallgarage

  • V.37 Torsdag kommer kran ställa upp likt tidigare utanför kallgaragets utfartsport, trafikljus finns för att dirigera trafiken.
  • V.38 Pool-montage.
  • Håltagningar i Kallgarage kräver avstängningar, se berörda parkeringsplatser nedan.

Varmgarage

  • V.38 Öppning för nytt trapphål i Trapphus A, plan 3.

Avspärrningar parkeringsplatser kallgaraget

Avspärrning kallgarage

Klicka på bilden ovan eller ladda ned ritningen gällande parkeringsavspärrningarna här..

Etapp 1 – vecka 37 – 43

Berör parkeringsplatser: 3144, 3154, 3155, 3156, 3176, 3177, 3178, 3188.

Etapp 2 – vecka 39 – 45

Berör parkeringsplatser: 3083, 3093, 3094, 3095, 3115, 3125.

Etapp 3 – vecka 41 – 47

Berör parkeringsplatser: 3020, 3030, 3031, 3032, 3052, 3053, 3054, 3055.

 

Information uppdaterat 2022-09-26