Ritning som beskriver var trapphusen och husdelarna ligger i Hus 39, NordicForum

Bygginformation t.o.m. vecka 4

Wästbyggs arbete med ombyggnationen av hotellet AC Marriott fortskrider som planerat. Intensivt arbete sker just nu bland annat i Kallgaraget, det är viktigt att de inhägnade områdena hålls intakta och ej överträds av obehöriga. Läs om våra nuvarande och kommande arbeten nedan.

Arbeten i utrymmen utöver hotellrumsdelar:

Galleriagången

 • Arbete sker sker i galleriagången mellan trapphus A och B  från 16 jan och 2 – 3 veckor framåt. Vakt kommer att stoppa upp arbetet när hyresgäster behöver passera. Liften kommer stå kvar i galleriagången under hela perioden. Om det finns möjlighet för er hyresgäster att använda andra vägar eller hissar för att passera skulle vi från Wästbygg uppskatta detta. Tack för visad hänsyn!

 • För allas säkerhet kommer alltså galleriagången vara helt avstängd mellan 25/1 t.om. 29/1. Detta innebär att hyresgästerna under dessa dagar behöver gå runt huset för att komma till hisshall B och C, alternativt använda Lasthissarna ner till plan 3 för att gå genom garaget till respektive hisshall.
 • Mellan 23 – 24 januari kommer glas-och metallparti bytas intill huvudentrén.

Fläktrum

 •   Nya aggregat är igång och färdigställande arbeten pågår.

Gäst-/och parkeringshus

Garaget är öppet för allmänheten, det kan dock förekomma lokala avspärrningar under kortare perioder. Här hittar du information om garagearbeten samt avspärrningar av parkeringsplatser i kall- och varmgarage, läs mer här..

Poolområde

 • Fredag 13 jan. står en pumpbil inom inhägnade området utanför kallgaraget för gjutning på poolområdet.
 • Stommontage poolhus. 
 • Håltagningar för installationer.

I övrigt är det väldigt mycket aktivitet kring pool-området, vilket bland annat innebär att kranar står på plats för att lyfta upp tungt material och bilar som står för att få materialet lossat. Viktigt att trafikanter följer trafikljuset, är det tex. rött får man inte köra. 

Hiss

 • Hiss C1 åter i bruk.

Hisshallar plan 7-9

 • Målning och undertak kommer pågå v.2-5
 • Installationer kommer kompletteras i hisshallar vilket innebär att det kan stå en rullställning/stege med montör som arbetar i hisshallarna.

Arbeten i byggnaden utöver ovan nämnda:

Vecka 2

 • Hus D Socklar/listning
 • Hus F Korridormatta
 • Plan 4 ytskikt
 • Plan 4 komplettering installationer
 • Plan 4 montage dörrar.

Vecka 3

 • Hus D, städning.
 • Undertaksprofiler och installationsplattor monteras i hus F.
 • Hus E Socklar/Lister.
 • Undertak plan 4.
 • Plan 4 och 5 montage dörrar.

Vecka 4

 • Hus E, städning.
 • Hus F socklar/lister.
 • Ytskikt plan 4 och 5.
 • Hus D, städning.

 

Hämta hem den övergripande långsiktiga tidplanen här (ny uppdaterad tidplan kommer inom kort)

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92

Information ovan uppdaterad 2023-01-18

 


Ny utrymningsväg i Trapphus A, HUS 39

Den befintliga utrymningsvägen har rivits i Trapphus A, HUS 39 och ersatts med en ny utrymningsväg. Detta innebär att utrymningsvägen i trapphuset förlängs från Plan 4 ned till Plan 3. Se hänvisning utrymningsplan här..


Tillgång till kontorsplatser samt konferenslokaler i HUS 35

Blir ni störda under vissa perioder har vi sett till att det finns en lokal tillgänglig i HUS 35, Torshamnsgatan 35. I lokalen finns bla. kontorsplatser samt två olika konferensrum som du kan boka via Receptionen Nordic Forum. Läs om lokalen och om hur du bokar här..