Ritning som beskriver var trapphusen och husdelarna ligger i Hus 39, NordicForum

Bygginformation HUS 39 t.o.m. vecka 9

Wästbyggs arbete med ombyggnationen av hotellet AC Marriott fortskrider som planerat. Just nu är det väldigt mycket aktivitet kring poolområdet. Bland annat står kranar och bilar på plats för att lyfta och lossa tungt material. Viktigt att trafikanter följer trafikljuset, vid rött ljus får man alltså inte köra! Läs om våra nuvarande och kommande arbeten nedan.

Tillfällig utrymningsväg markplan Trapphus G

Utrymningsdörr avstängd (t.o.m vecka 9) markplan Trapphus G. Tillfällig utrymningsväg som leder ut till kallgaraget är upprättad.

 

Uppdaterat 2023-02-13

Mellan onsdag-onsdag, 15-22 februari, kommer trapphus G vara avstängt pga. rivningsarbeten pågår och det finns risk för att material rasar. Utrymning från garaget till gatan via trapphuset kommer inte vara möjlig utan utrymning till gatan sker via garageportarna. Utrymning från installationsgång kommer ledas ut till garaget. Det kommer vara väl skyltat dessa dagar.

Arbeten i utrymmen utöver hotellrumsdelar:

Galleriagången

Mellan vecka 3-6 står en lift i galleriagången (mellan Hisshall A och B) för ytskiktarbeten. Gående kommer att kunna passera.

Fläktrum

Problem med del i aggregat, detta kommer att repareras under vecka 5.

Hisshallar plan 7-9

Ytskiktsarbeten kommer pågå i hisshallar A, B och C plan 7-9.

Gäst- och parkeringshus

Garaget är öppet för allmänheten, det kan dock förekomma lokala avspärrningar under kortare perioder. Här hittar du information om garagearbeten samt avspärrningar av parkeringsplatser i kall- och varmgarage, läs mer här..

Arbeten poolområde

Likt tidigare kommer det att stå en kranbil utanför kallgaraget 1-3 dagar varje vecka. Bilar kan som vanligt passera.

Vecka 5

 • Gallerdurk pool, lyft med kran utanför kallgaraget.
 • Tätskiktsarbeten.
 • Fasadarbete poolbyggnad bastubyggnad.
 • Yttertak.
 • Avväxling trapphus G.

Vecka 6

 • Invändig stomkomp, installationer.
 • Fortsatt fasadarbete.
 • Tis-ons, Håltagning trapphus G från pool-område. Trapphus avstängt när arbetet pågår pga risk för fall av material.
 • Fortsatt arbete med gallerdurk, lyft med kran utanför kallgaraget.

Vecka 7

 • Montage trappor i Trapphus G.
 • Fortsatt arbete gallerdurk pool, lyft med kran utanför kallgaraget.
 • Husbyggnadsarbete snickerier in-och utvändigt, installationer.
 •  Hisskonstruktion inklädnad.

Vecka 8

 • Fortsatt arbete snickerier alla byggnader, installationer.
 • Gjutningsarbeten runt pool (efter gallerdurk klar).
 • Hissbeklädnad hisskonstruktion fortsätter.

Vecka 9

 • Hisskorg monteras.

Arbeten plan 4, 5 samt 7-9

Vecka 5

 • Förbesiktning Hus D.
 • Färdigställande arbeten Hus E och Hus F.
 • Golvarbeten kommer pågå i Hus B.
 • Gipsning undertak Hus A.
 • Plattsättning plan 5.
 • Fasadarbeten utvändigt plan 4 och 5.
 • Dörrmontage plan 4.

Vecka 6

 • Färdigställande arbeten Hus E och F.
 • Städning Hus E.
 • Undertak plan 4.
 • Målningsarbeten plan 4.

Vecka 7

 • Förbesiktning Hus E.
 • Färdigställande arbeten Hus F.
 • Plattsättning plan 4.

Vecka 8

 • Färdigställande arbeten Hus F.
 • Ytskikt färdigställande plan 4, Hus A och B.

 

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92

Information ovan uppdaterad 2023-02-09


Ny utrymningsväg i Trapphus A, HUS 39

Den befintliga utrymningsvägen har rivits i Trapphus A, HUS 39 och ersatts med en ny utrymningsväg. Detta innebär att utrymningsvägen i trapphuset förlängs från Plan 4 ned till Plan 3. Se hänvisning utrymningsplan här..