Ritning som beskriver var trapphusen och husdelarna ligger i Hus 39, NordicForum

Tidplan och information ombyggnation t.o.m. vecka 42

Wästbyggs arbete med ombyggnationen av hotellet AC Marriott fortskrider som planerat. För allas säkerhet är det viktigt att obehöriga följer avspärrningarna och inte går in på byggarbetsplatsens område!

Arbeten i utrymmen utöver hotellrumsdelar:

Huvudentré, Hus A och Hus B

Vecka 41. Glas och metallpartier kommer att bytas, gamla partier rivs och nya monteras upp. Saxlift kommer stå intill fasaden och material kommer stå på stenbeläggningen intill fasad där arbetet utförs. Fotgängare kan passera.

Galleriagången

Montage av fönster i väggen till det nya storköket, plan fyra mellan hus A och B. Fotgängare kan passera.

Fläktrum

Fortsatt arbete i Fläktrum A, B och C, delmontage av nya aggregat.

Hisshallar

Vissa installationsarbeten kan förekomma i hisshallarna.

Arbeten utanför varmgarageporten

Arbeten påbörjas utanför Trapphus G, bredvid porten från Varmgaraget. Fotgängare kommer fortsatt kunna passera förbi samt även genom den dörr som finns där. I nära anslutning, intill fasaden, ligger en onumrerad parkeringsplats som kan komma att användas för material under tiden arbetet utförs.

Garage

Här hittar du information om garagearbeten samt avspärrningar parkeringsplatser, läs mer här..

Arbeten i byggnaden utöver ovan nämnda:

Vecka 40

 • Undertaksprofiler monteras i hus D, installationsplattor i hus D. Tapet, Spackel och-målningsarbeten i hus D, E och F.
 • Golvläggning i hus E, tätskikt och plattsättning i hus F.
 • Kompletteringar av installationer i Hus D och montage Sakvaror i badrum.
 • Mellanväggar dubblas på plan 4 i Hus A, B och C.
 • Bilning plan 4, spårning plan 5.
 • Arbeten på innergård med Fläkthus, invändiga arbeten.
 • Undertak plan 4 påbörjas.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

Vecka 41

 • Undertaksprofiler och installationsplattor monteras i hus E.
 • Spackel- och målningsarbeten fortsätter i hus E och F. Tapet i hus E.
 • Plattsättning och golvläggning i hus F.
 • Installationer i Hus D, E och F samt plan 4 och 5.
 • Mellanväggar byggs på plan 4 i Hus A, B och C.
 • Rivningsarbeten, håltagning och bilning på plan 4, 5, varmgaraget och kallgaraget.
 • Arbeten på innergård med Fläkthus börjar färdigställas.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

Vecka 42

 • Undertaksprofiler monteras i hus F.
 • Spackel- och målningsarbeten i hus F, tapet i hus E.
 • Plattsättning i Hus F, golvläggning i Hus F.
 • Installationer i Hus D, E och F samt plan 4 och 5.
 • Rivningsarbeten, håltagning och bilning på plan 4 och 5.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

Långsiktig övergripande tidplan

Hämta hem den övergripande långsiktiga tidplanen här

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92

Information ovan uppdaterad 2022-10-07

 

 


Tillgång till kontorsplatser samt konferenslokaler i HUS 35

Blir ni störda under vissa perioder har vi sett till att det finns en lokal tillgänglig i HUS 35, Torshamnsgatan 35. I lokalen finns bla. kontorsplatser samt två olika konferensrum som du kan boka via Receptionen Nordic Forum. Läs om lokalen och om hur du bokar här..