Ritning som beskriver var trapphusen och husdelarna ligger i Hus 39, NordicForum

Tidplan och information ombyggnation t.o.m. vecka 52

Wästbyggs arbete med ombyggnationen av hotellet AC Marriott fortskrider som planerat. Intensivt arbete sker just nu bland annat i Kallgaraget, det är viktigt att de inhägnade områdena hålls intakta och ej överträds av obehöriga. Läs om våra nuvarande och kommande arbeten nedan.

Arbeten i utrymmen utöver hotellrumsdelar:

Galleriagången

 • Lift kommer stå i galleriagången under veckorna 50 – 52. Under vecka 50 arbetas det i Hisshall C vilket innebär att det kan vara svårt att passera. Gående hänvisas till alternativa vägar på plats.
 • Vecka 51 sker arbeten mellan Hisshall A och B, även här kan det vara svårt att passera. Vi hänvisar därför till lasthissarna via garaget.
 • V.52 (27-30/12) kommer arbete att ske vid nödutgång B. Under rivningsarbete kommer det vara fortfarande tillgänglig att passera.

Fläktrum

 • Fortsatt arbete i Fläktrum A, B och C, kompletteringar av kanaler pågår i Hus A. Igångsättning av nya aggregaten pågår i Hus B och i Hus C.

Poolområde

Det är väldigt mycket aktivitet kring pool-området, vilket bland annat innebär att kranar står på plats för att lyfta upp tungt material och bilar som står för att få materialet lossat. Viktigt att trafikanter följer trafikljuset, är det tex. rött får man inte köra.

 • Stommontage Poolhus
 • Håltagningar för installationer.
 • Kvällsarbete kommer att ske för montage av hiss-stomme vid trapphus G. Sidan uppdateras så snart vi har besked om datum.

Hiss

Hiss C1 avstängd för renovering tom 23 december. Om du som hyresgäst behöver transportera större gods i Hus C är Wästbygg behjälpliga då ni i så fall kan få passera genom bygget med hjälp av personal från Wästbygg. Kontakta Lisa.

Garage

P-gästhuset är öppet för allmänheten, det kan dock förekomma lokala avspärrningar under kortare perioder. Här hittar du information om garagearbeten samt avspärrningar av parkeringsplatser i kall- och varmgarage, läs mer här..

Arbeten i byggnaden utöver ovan nämnda:

Vecka 50

 • Matta i Hus D.
 • Listning i Hus E och F.
 • Installationskompletteringar Hus D och E.
 • Montage inredning i WC Hus F.
 • Undertak byggs på plan 4 i Hus A, B och C.
 • Målning på plan 4.
 • Håltagning och bilning på plan 4, 5 (kompletterande arbeten).
 • Tätskiktsarbeten pågår intill glastaket mellan hus D och E.
 • Glas och metallpartier monteras på fasader på plan 4.
 • Golvavjämningsarbeten kommer pågå under veckan på plan 4, del A och B samt plan 5 del C.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

Vecka 51

 • Undertaksprofiler och installationsplattor monteras i hus F.
 • Installationskompletteringar Hus E och F.
 • Listning och sockling Hus F.
 • Matta i Hus E.
 • Ytskikt plan 4 och 5
 • Håltagning och bilning i kallgaraget.
 • Arbeten på innergård med tätskikt intill Fläkthus fortsätter, ventilationsarbeten pågår.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

Vecka 52

 • Finplanering på innergård vid Fläkthus.
 • Kompletteringar installationer i Hus E och F samt plan 4 och 5.
 • Ytskikt plan 4 och 5.
 • Matta i Hus F.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

 

Hämta hem den övergripande långsiktiga tidplanen här

 

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92

Information ovan uppdaterad 2022-12-21

 


Ny utrymningsväg i Trapphus A, HUS 39

Den befintliga utrymningsvägen har rivits i Trapphus A, HUS 39 och ersatts med en ny utrymningsväg. Detta innebär att utrymningsvägen i trapphuset förlängs från Plan 4 ned till Plan 3. Se hänvisning utrymningsplan här..


Tillgång till kontorsplatser samt konferenslokaler i HUS 35

Blir ni störda under vissa perioder har vi sett till att det finns en lokal tillgänglig i HUS 35, Torshamnsgatan 35. I lokalen finns bla. kontorsplatser samt två olika konferensrum som du kan boka via Receptionen Nordic Forum. Läs om lokalen och om hur du bokar här..