Ritning som beskriver var trapphusen och husdelarna ligger i Hus 39, NordicForum

Tidplan och information ombyggnation t.o.m. vecka 49

Wästbyggs arbete med ombyggnationen av hotellet AC Marriott fortskrider som planerat. För allas säkerhet är det viktigt att obehöriga följer avspärrningarna och inte går in på byggarbetsplatsens område! 

Arbeten i utrymmen utöver hotellrumsdelar:

Galleriagången

Vecka 48: tisdag – torsdag. Rivning av befintligt glasparti och montage av nytt parti mellan hus B och C. Se tidigare inlägg   En del av gångytan kommer minskas ned men det går att att passera som vanligt.

Fläktrum

 • Fortsatt arbete i Fläktrum A, B och C, kompletteringar av kanaler pågår i Hus A.
 • Ihopkoppling av nya aggregaten pågår i Hus B och i Hus C.

Poolområde

 • Murning av fasad.
 • Stom-montage Poolhus.
 • Håltagningar för installationer.

 Hiss

Hiss C1 stängs av för renovering onsdag 30 november och är avstängd i ca. 4 veckor. Om du som hyresgäst behöver transportera större gods i Hus C är Wästbygg behjälpliga då ni i så fall kan få passera genom bygget med hjälp av personal från Wästbygg. Kontakta Lisa.

Garage

P-gästhuset är öppet för allmänheten, det kan dock förekomma lokala avspärrningar under kortare perioder. Här hittar du information om garagearbeten samt avspärrningar av parkeringsplatser, läs mer här..

Arbeten i byggnaden utöver ovan nämnda:

Vecka 47

 • Undertak i hus E.
 • Kompletteringar i Hus D, montage sakvaror badrum,  dörrmontage.
 • Kompletterande listning hus D, listning i Hus E.
 • Plattsättning i hus F.
 • Undertak byggs på plan 4 i Hus A, B och C.
 • Håltagning och bilning på plan 4, 5 (kompletterande arbeten).
 • Tätskiktsarbeten pågår intill glastaket mellan hus D och E.
 • Avstängning av tappvattenstam 21/11 efter 17:00 i Hus A för arbeten av omkoppling av befintlig stam.
 • Golvavjämningsarbeten kommer pågå denna vecka på plan 4, del B och C samt plan 5 del C.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

Vecka 48

 • Undertaksprofiler och installationsplattor monteras i hus E.
 • Plattsättning och golvläggning i Hus F.
 • Kompletteringar i Hus D, E och F samt plan 4 och 5.
 • Håltagning och bilning i kallgaraget.
 • Arbeten på innergård med tätskikt intill Fläkthus fortsätter.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

Vecka 49

 • Korridorsmatta i Hus D.
 • Kompletteringar installationer i Hus E och F samt plan 4 och 5.
 • Arbeten på innergård med ihopkoppling av ventilationskanaler.
  Bilning och proppningsarbeten kan ske i Hus D,E och F på plan 7-9.

Hämta hem den övergripande långsiktiga tidplanen här

Kontakt:

Wästbygg Kontaktuppgifter vid akuta fall:

Lisa, arbetsledare: 073-467 23 01

Ozan Kinali, platschef: 073-467 22 92

Information ovan uppdaterad 2022-11-30


Ny utrymningsväg i Trapphus A, HUS 39

Den befintliga utrymningsvägen har rivits i Trapphus A, HUS 39 och ersatts med en ny utrymningsväg. Detta innebär att utrymningsvägen i trapphuset förlängs från Plan 4 ned till Plan 3. Se hänvisning utrymningsplan här..


Tillgång till kontorsplatser samt konferenslokaler i HUS 35

Blir ni störda under vissa perioder har vi sett till att det finns en lokal tillgänglig i HUS 35, Torshamnsgatan 35. I lokalen finns bla. kontorsplatser samt två olika konferensrum som du kan boka via Receptionen Nordic Forum. Läs om lokalen och om hur du bokar här..